sluchosvody máriovy

Metallica (1983-1988)

Metallica


překlady ...And Justice For All
Všechny překlady jsou převzaty ze stránek http://www.metallica.cz/transl/, kde jsou kromě samotných překladů i poznámky k původu či obsahu jednotlivých skladeb (pěkným příkladem je skladba "Creeping Death" - jejíjž text je inspirovaný biblickým příběhem: http://www.metallica.cz/transl/_transl.php?f=creeping.) Tento článek obsahuje český překlad všech písní ze čtvrtého studiového alba Metaliky "...And Justice For All."
...And Justice For All / Blackened

Blackened is the end
Winter it will send
Throwing all you see
Into obscurity

Death of mother earth
Never a rebirth
Evolution's end
Never will it mend
Never

  Fire
  To begin whipping dance of the dead
  Blackened is the end
  To begin whipping dance of the dead
  Color our world blackened

Blistering of earth
Terminate its worth
Deadly nicotine
Kills what might have been

Callous frigid chill
Nothing left to kill
Never seen before
Breathing nevermore
Never

  Fire
  To begin whipping dance of the dead
  Blackened is the end
  To begin whipping dance of the dead
  Color our world blackened
  Blackened

Opposition... contradiction... premonition... compromise
Agitation... violation... mutilation... planet dies
Darkest color
Blistered earth
True death of life
Termination... expiration... cancellation... human race
Expectation... liberation... population... lay to waste
See our mother
Put to death
See our mother die

Smouldering decay
Take her breath away
Millions of our years
In minutes disappears

Darkening in vain
Decadence remains
All is said and done
Never is the sun
Never

  Fire
  To begin whipping dance of the dead
  Blackened is the end
  To begin whipping dance of the dead
  Fire
  Is the outcome of hypocrisy
  Darkest potency
  In the exit of humanity
  Color our world blackened
  Blackened

Zčernal konec ten
Zimu sešle sem
Svrhne co vidíš
do věčné temnoty

Matky Země smrt
Znovu se nezrodí
Konec vývoje
Už se to nespraví
Nikdy

  Oheň
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  V temnotě je konec
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  Na černo náš svět natře

Opuchá nám svět
Podtrhl účet
Smrtelný nikotin
vraždí, co mohlo žít

Ledové mrazení
Už není co zabít
To ještě nebylo
Nic už nedýchá
Nikdy

  Oheň
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  V temnotě je konec
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  Na černo náš svět natře
  Načerno

Opozice... protiklad... výstraha... kompromis
Rozčilení... znásilnění... zmrzačení... smrt Země
Nejtmavší barva
zohyzdila zem
Smrt života
Ukončení... skonání... zrušení... lidské rasy
Očekávání... osvobození... populace... na odpis
Naše matka
jde na smrt
Vidíte, umírá

Doutnající úpadek
ten jí bere dech
Milióny let
v minutě jsou pryč

Marně se stmívá
úpadek přežívá
Vše bylo řečeno
Slunce už nebude
Nikdy

  Oheň
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  V temnotě je konec
  Začne křečovitý tanec mrtvých
  Na černo náš svět natře
  Oheň
  Je výsledkem pokrytectví
  Nejtemnější moci
  Na sklonku lidstva
  Načerno svět natře
  Načerno

...And Justice For All / ...And Justice For All

Halls of justice painted green
Money talking
Power wolves beset your door
Hear them stalking
Soon you'll please their appetite
They devour
Hammer of justice crushes you
Overpower

  [chorus:]
  The ultimate in vanity
  Exploiting their supremacy
  I can't believe the things you say
  I can't believe
  I can't believe the price you pay
  Nothing can save you

  Justice is lost
  Justice is raped
  Justice is gone
  Pulling your strings
  Justice is done
  Seeking no truth
  Winning is all
  Find it so grim
  So true
  So real

Apathy their stepping stone
So unfeeling
Hidden deep animosity
So deceiving
Through your eyes their light burns
Hoping to find
Inquisition sinking you
With prying minds

  [chorus]

Lady justice has been raped
Truth assassin
Rolls of red tape seal your lips
Now you're done in
Their money tips her scales again
Make your deal
Just what is truth? I cannot tell
Cannot feel

  The ultimate in vanity
  Exploiting their supremacy
  I can't believe the things you say
  I can't believe
  I can't believe the price we pay
  Nothing can save us

  Justice is lost
  Justice is raped
  Justice is gone
  Pulling your strings
  Justice is done
  |: Seeking no truth
  Winning is all
  Find it so grim
  So true
  So real :|

Sály justice malované barvou dolarů
Peníze mluví
Vlci moci obklopí tvé dveře
Slyšíš, jak se plíží
Brzo uspokojíš jejich chuť
Zhltnou tě
Kladívko spravedlnosti tě rozdrtí
Nadsilou

[Ref.:]
  Vrchol marnosti
  Využívá svou moc
  Nevěřím tomu, co říkáš
  Nevěřím
  Nevěřím ceně, kterou platíš
  Nic tě nezachrání

  Spravedlnost se ztratila
  Spravedlnost ukradli
  Spravedlnost zemřela
  Tahá za tvý nitky
  Spravedlnost je pryč
  Nehledá pravdu
  Výhra je všechno
  Je to tak kruté
  Tak opravdové
  Tak skutečné

Staví na lhostejnosti
Tak krutí
Hluboko skrytá nenávist
Tak klamná
Jejich světlo plane v tvých očích
A zkouší najít
Inkvizice tě odsoudí
S myslí na modlitbách

  [Ref.]

Paní spravedlnost znásilnili
Vražda pravdy
Úřední spisy ti zacpou ústa
Teď jsi v tom
Jejich peníze převáží misky zpět
Vezmi svůj díl
Co je ale pravda? Nemůžu říct
Netuším

  Vrchol marnosti
  Využívá svou moc
  Nevěřím tomu, co říkáš
  Nevěřím
  Nevěřím ceně, kterou platíme
  Nic nás nezachrání

  Spravedlnost se ztratila
  Spravedlnost ukradli
  Spravedlnost zemřela
  Tahá za tvý nitky
  Spravedlnost je pryč
  |: Nehledá pravdu
  Výhra je všechno
  Je to tak kruté
  Tak opravdové
  Tak skutečné :|

...And Justice For All / Eye Of The Beholder

Do you see what I see?
Truth is an offence
You silence for your confidence

Do you hear what I hear?
Doors are slamming shut
Limit your imagination,
keep you where they must

Do you feel what I feel?
Bittering distress
Who decides what you express

Do you take what I take?
Endurance is the word
Moving back instead of forward
seems to me absurd

  [chorus:]
  Doesn't matter what you see
  Or into it what you read
  You can do it your own way
  If it's done just how I say

  Independence limited
  Freedom of choice is made for you my friend
  Freedom of speech is words that they will bend
  Freedom with their exception
  [end chorus]

Do you fear what I fear?
Living properly
Truths to you are lies to me

Do you choose what I choose?
More alternives
Energy derives from both the plus and negative

Do you need what I need?
Boundaries overthrown
Look inside to each his own

Do you trust what I trust?
Me, myself and I
Penetrate the smoke screen
I see through the selfish lie

  [chorus]

Do you know what I know?
Your money end your wealth
Your silence just to hear yourself

Do you want what I want?
Desire not a thing
I hunger after independence
lengthen freedom's ring

  Doesn't matter what you see
  Or into it what you read
  You can do it your own way
  If it's done just how I say

  Independence limited
  Freedom of choice is made for you my friend
  Freedom of speech is words that they will bend
  Freedom with no longer frees you

  Doesn't matter what you see
  Or into it what you read
  You can do it your own way
  If it's done just how I say

Vidíš to co já?
Pravda uráží
Mlčíš pro svou jistotu

Slyíš to co já?
Dveře zabouchly
Omez svoji představivost,
drží tě, kde musí

Cítíš to co já?
Únava hořkne
Kdo rozhodne, co řekneš?

Bereš to co já?
Počkat si, to je věc
Kráčet vzad místo dopředu,
to je trochu moc

  [Ref.:]
  To je jedno co vidíš
  Nebo si někde přečteš
  Můžeš to dělat po svým,
  když to bude jak já chci

  Nezávislost s.r.o.
  Svoboda volby je tu pro tebe
  Svoboda projevu - slova, která překroutí
  Volnost s jejich výjimkou
  [konec ref.]

Děsí tě to co mě?
Spořádaně žít
Pro tebe pravdy, pro mě lži

Zvolíš si to co já?
Z více možností
Energie pochází z plusů i záporů

Potřebuješ to co já?
Stržení hranic
Každej si hledí svýho

Věříš v to co já?
Já sobě a sám
Zdolej tu clonu kouře
Vidím skrz tu lež

  [Ref.]

Víš to co vím já?
Tvý prachy, bohatství
Mlčíš jen aby ses slyšel

Chceš to, co chci já?
Touhu a ne věc
Toužím po nezávislosti,
širší svobodě

  To je jedno co vidíš
  Nebo si někde přečteš
  Můžeš to dělat po svým,
  když to bude jak já chci

  Nezávislost s.r.o.
  Svoboda volby je tu pro tebe
  Svoboda projevu - slova, která překroutí
  Volnost už tě neosvobodí

  To je jedno co vidíš
  Nebo si někde přečteš
  Můžeš to dělat po svým,
  když to bude jak já chci

...And Justice For All / One

I can't remember anything
Can't tell if this is true or dream
Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me

Now that the war is through with me
I'm waking up I can not see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now

  Hold my breath as I wish for death
  Oh please god, wake me

Back in the womb its much too real
In pumps life that I must feel
But can't look forward to reveal
Look to the time when I'll live

Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me

  Hold my breath as I wish for death
  Oh please god, wake me
  Now the world is gone I'm just one
  Oh god, help me hold my breath as I wish for death
  Oh please god help me

Darkness imprisoning me
  All that I see
  Absolute horror
  I cannot live
  I cannot die
  Trapped in myself
  Body my holding cell

Landmine has taken my sight
  Taken my speech
  Taken my hearing
  Taken my arms
  Taken my legs
  Taken my soul
  Left me with life in hell

Nějak si nevzpomínám
Nevím, jestli je to pravda nebo sen
Někde hluboko uvnitř cítím, že řvu
Ten strašný klid mě zastavuje

Teď když je válka se mnou hotová
Probouzím se a nevidím,
že už ze mě moc nezbylo
Nic není pravda, jen bolest

  Zataj můj dech když si přeju smrt
  Ach prosím, bože, vzbuď mě

Zpátky v lůně je to příliš skutečné
Cítím zas krev v žilách
Nemůžu to dát najevo,
ale musím se dívat, jak budu žít

Krmený hadičkou, kterou do mě strčili
Skoro jako válečná novinka
Připojený k přístrojům, co mě drží naživu
Vezmi mi tento život

  Zataj můj dech když si přeju smrt
  Ach prosím, bože, vzbuď mě
  Svět je už pryč a já jsem jen sám
  Ach bože, pomoz mi zatajit dech, když si přeju smrt
  Ach prosím, bože, pomoz mi

Temnota mě vězní
  Všechno co vidím
  Úplná hrůza
  Nemůžu žít
  Nemůžu zemřít
  Chycený sám v sobě
  Tělo je má cela

Mina mi vzala zrak
  Vzala mi řeč
  Vzala mi sluch
  Vzala mi ruce
  Vzala mi nohy
  Vzala mi duši
  Nechala mě v pekle

...And Justice For All / The Shortest Straw

Suspicion is your name
Your honesty to blame
Put dignity to shame
Dishonor

Witchhunt modern day
Determining decay
The blattand disarray
Disfigure

The public eyes' disgrace
Defying common place
Unending paper chase
Unending

Deafening. Painstaking. Reckoning.
This vertigo it doth bring

  [chorus 1:]
  Shortest straw
  Challenge liberty
  Downed by law
  Live in infamy
  Rub you raw
  Witchhunt riding through
  Shortest straw
  This shortest straw has been pulled for you
  [end chorus 1]

  [chorus 2:]
  Pulled for you
  Shortest straw
  Pulled for you
  Shortest straw
  Pulled for you
  Shortest straw
  Shortest straw has been pulled for you
  [end chorus 2]

The accusations fly
Discrimination, why?
Your inner self to die
Intruding
Doubt sunk itself in you
It's teeth and talons through
Your living catch 22
Deluding

A mass hysteria
A megalomania
Reveal dementia
Reveal

Secretly. Silently. Certainly
In vertigo you will be

  [chorus 1]

  [chorus 2]
  Shortest straw
  [chorus 2]

Behind you, hands are tied
Your being, ostracized
Your hell is multiplied
Upending

The fallout has begun
Oppresive damage done
Your many turned to none
To nothing

You're reaching your nadir
Your will has disappeared
The lie is crystal clear
Defending

Channels red
One word said
Blaclisted
With vertigo make you dead

  [chorus 1]
  Pulled for you

Tvé jméno je podezření
Tvoje čest je vinna
Důstojnost zahanbena
Zneuctění

Moderní hon na čarodějnice
Určující zánik
Zmatek nad zmatek
Znetvoření

Nepřízeň veřejnosti
Vzdor na místech veřejných
Nekonečný hon byrokratů
Nekonečný

Ohlušení. Horlivost. Odplata.
Ta závrať to přináší

  [ref. 1:]
  Nejkratší stéblo
  Provokuje svobodu
  Ponížen zákonem
  Život v hanbě
  Sedře tě
  Probíhá lov čarodějnic
  Nejkratší
  Ta nejkratší slámka pro tebe
  [konec ref. 1]

  [ref. 2:]
  Vytáhls
  Nejkratší
  Vytáhls
  Nejkratší
  Vytáhls
  Nejkratší
  Nejkratší slámka pro tebe
  [konec ref. 2]

Valí se obvinění
Proč diskriminace?
Tvoje vnitřní já umírá
Vtírá se
Pochyby se do tebe
vtírají zuby nehty
Jsi živá bomba
Iluze

Masová hysterie
Megalománie
Pomatenost z ní
čiší

Potají. Potichu. Určitě
tě čeká závrať

  [ref.]

  [ref. 2]
  Nejkratší slámku
  [ref. 2]

Za zády ruce spoutány
Společností vyvržen
Tvé peklo se násobí
Vzůru nohama

Začátek konce
Ničení tyranů
Tvé mnoho je teď nic
Vůbec nic

Dotýkáš se svého dna
Vůle se ti rozplynula
Lžím jasným jak křišťál
se bráníš

Potoky krve
Jediné slovo
Na černé listině
V závrati najdeš smrt

  [ref. 1]
  Vytáhls
...And Justice For All /  Harvester of Sorrow

My life suffocates
Planting seeds of hate
I've loved, turned to hate
Trapped far beyond my fate

I give
You take
This life that I forsake
Been cheated of my youth
You turned this lie to truth

  [chorus:]
  Anger
  Misery
  You'll suffer unto me

  Harvester of sorrow
  Language of the mad
  Harvester of sorrow

Pure black looking clear
My work is done soon here
Try getting back to me
Get back which used to be

Drink up
Shoot in
Let the beatings begin
Distributor of pain
Your loss becomes my gain

  [chorus]

All have said their prayers
Invade their nightmares
See into my eyes
You'll find where murder lies

Infanticide

  Harvester of sorrow
  Language of the mad
  Harvester of sorrow
  Language of the mad
  Harvester of sorrow

Můj život se dusí
Setím semen nenávisti
Miloval jsem a je z toho nenávist
Chycen daleko od svého osudu

Já dávám,
ty bereš
Ten život, kterého jsem se zřekl
Ošidili mne o mládí
A tys tu lež obrátil v pravdu

  [Ref:]
  Hněv
  Bída
  Budeš trpět za mne

  Ten, kdo sklízí žal
  Řeč šílenců
  Ten, kdo sklízí žal

Úplně černá vypadá jasně
Už brzo tu s tím budu hotov
Snažím se dostat zpět k sobě
Zpátky, tak jak to bývalo

Na ex,
Šlehni si
Nářez může začít
Šiřiteli bolesti
Tvou ztrátou já získám

  [Ref.]

Všichni už se pomodlili,
přepadni jejich noční můry
Podívej se mi do očí,
zjistíš, kde se skrývá vražda

Vraždění dětí

  Ten, kdo sklízí žal
  Řeč šílenců
  Ten, kdo sklízí žal
  Řeč šílenců
  Ten, kdo sklízí žal
...And Justice For All /  The Frayed Ends Of Sanity

Never hunger
Never prosper
I have fallen prey to failure
Struggle within
Triggered again
Now the candle burns at both ends

Twisting under schizophrenia
Falling deep into dementia

  [chorus:]
  Old habits reappear
  Fighting the fear of fear
  Growing conspiracy
  Everyone's after me
  Frayed ends of sanity
  Hear them calling
  Hear them calling me

Birth of terror
Death of much more
I'm the slave of fear, my captor
Never warnings
Spreading its wings
As I wait for the horror she brings

Loss of interest, question, wonder
Waves of fear they pull me under

  [chorus]

Into ruin
I am sinking
Hostage of this nameless feeling
Hell is set free
Flooded I'll be
Feel the undertow inside me

Height, hell, time, haste, terror, tension
Life, death, want, waste, mass depression

  Old habbits reappear
  Fighting the fear of fear
  Growing conspiracy
  Myself is after me
  Frayed ends of sanity
  Hear them calling
  Frayed ends of sanity
  Hear them calling
  Hear them calling me

Nehladovět
Nemít úspěch
Jsem obětí neúspěchu
Vnitřní zápas
Znovu spuštěn
Svíce hoří z obou konců

Motám se jak schizofrenik
Čím dál víc jsem pomatený

  [ref.:]
  Staré zvyky se vracejí
  Strach se strachem bojují
  Sílící spinkutí
  Všichni už jdou po mě
  Matné zbytky vědomí
  Už je slyším
  Volají na mě

Vzniká teror
Strach se šíří
Otrok strachu, co mě vězní
Bez výstrahy
Křídla vzpíná
Čekám hrůzy, které skrývá

Žádný zájem, podivení
Vlny strachu mě splachují

  [ref.]

V trosky už se
rozpadávám
Nevím, čemu se to vzdávám
Peklo vládne
Utopím se
Cítím protiproudy v sobě

Výše, peklo, čas, spěch, teror, napětí
Žít, smrt, chtít, zmar, davová krize

  Staré zvyky se vracejí
  Strach se strachem bojují
  Sílící spinkutí
  A já sám jdu po sobě
  Matné zbytky vědomí
  Už je slyším
  Matné zbytky vědomí
  Už je slyším
  Volají na mě
...And Justice For All /  To Live Is To Die

When a man lies he murders some part of the world
These are the pale deaths which men miscall their lives
All this I cannot bear to witness any longer
Cannot the kingdom of salvation take me home

Když člověk lže, zabíjí nějakou část světa
Jsou to takové malé smrti, které lidé vydávají za život
Už nemůžu být dál svědkem tady toho všeho
Království spásy mě nemůže přivést zpátky
...And Justice For All /  Dyers Eve

Dear mother
Dear father
What is this hell you have put me through
Believer
Deceiver
Day in day out live my life through you
Pushed onto me what's wrong or right
Hidden from this thing that they call life

Dear mother
Dear father
Every thought I'd think you'd disapprove
Curator
Dictator
Always censoring my every move
Children are seen bur are not heard
Tear out everything inspired

  Innocence
  Torn from me without your shelter
  Barred reality
  I'm living blindly

Dear mother
Dear father
Time has frozen still what's left to be
Hear nothing
Say nothing
Cannot face the fact I think for me
No guarantee, it's life as is
But damn you for not giving me my chance

Dear mother
Dear father
You've clipped my wings before I learned to fly
Unspoiled
Unspoken
I've outgrown that fucking lullaby
Same thing I've always heard from you
Do as I say not as I do

  Innocence
  Torn from me without your shelter
  Barred reality
  I'm living blindly
  I'm in hell without you
  Cannot cope without you two
  Shocked at the world that I see
  Innocent victim please rescue me

Dear mother
Dear father
Hidden in your world you've made for me
I'm seething
I'm bleeding
Ripping wounds in me that never heal
Undying spite I feel for you
Living out this hell you always knew

Maminko
Tatínku
Do jakýho pekla jste mě to strčili
Věřící
Klamající
Den za dnem ve vás přežívám
Rvali jste do mě, co je a není správné
A skrývali přede mnou skutečný život

Maminko
Tatínku
Všechny moje myšlenky jste odmítali
Dozorce
Diktátor
Hlídali jste každý můj pohyb
Děti jsou vidět, ale neuslyšíte je
Každý zájem udušen

  Nevinnost
  Vzali mi bez vaší ochrany
  Skutečnost za závorou
  Žiju slepě

Maminko
Tatínku
Čas zmrazil to, co mohlo přijít
Neslyším
Nemluvím
Nemůžu přijmout to, že myslím za sebe
Žádné záruky, jen sám život
K čertu s vámi, že jste mi nedali šanci

Maminko
Tatínku
Přistřihli jste mi křídla, než jsem se naučil lítat
Nedotčen
Nevysloven
Odrostl jsem té zasrané ukolíbavce
Slyšel jsem od vás pořád to samý
Chovej se podle mých slov, ne podle mě

  Nevinnost
  Vzali mi bez vaší ochrany
  Skutečnost za závorou
  Žiju slepě
  Bez vás je život peklo
  Bez vás si neporadím
  Ten svět, co vidím, mě šokuje
  Zachraňte prosím nevinnou oběť

Maminko
Tatínku
Ukryt ve světě, který jste mi stvořili
Hořím
Krvácím
Rozervané rány, které se nehojí
Cítím k vám nesmrtelnou zlost
Pro život mimo peklo, o kterém jste vždycky věděli

 

další překlady alb

Kill ´Em All
Ride the Lightning
Master of Puppets

Žádné komentáře
 
mario.czernay@volny.cz MarioCzernayRevival©2008 http://czernay.webgarden.cz