sluchosvody máriovy

Metallica (1983-1988)

Metallica


překlady Kill ´Em All
Všechny překlady jsou převzaty ze stránek http://www.metallica.cz/transl/, kde jsou kromě samotných překladů i poznámky k původu či obsahu jednotlivých skladeb (pěkným příkladem je skladba "Creeping Death" - jejíjž text je inspirovaný biblickým příběhem: http://www.metallica.cz/transl/_transl.php?f=creeping.) Tento článek obsahuje český překlad všech písní z prvního studiového alba Metaliky "Kill ´Em All."
Kill ´Em All / Hit the lights

No life till leather
We are gonna kick some ass tonight
We got the metal madness
When our fans start screaming
It's right well alright
When we start to rock
We never want to stop again

  Hit the lights
  Hit the lights
  Hit the lights

You know our fans are insane
We are gonna blow this place away
with volume higher
Than anything today the only way
When we start to rock
We never want to stop again

  Hit the lights
  Hit the lights
  Hit the lights

With all our screaming
We are gonna rip right through your brain
We got the lethal power
It is causing you sweet pain Oh sweet pain
When we start to rock
We never want to stop again

  Hit the lights
  Hit the lights
  Hit the lights

Nežiješ, dokud nejsi v koženým
Přišli jsme dnes večer nakopat pár zadků
Pohlcuje nás metalový šílenství,
když naši fandové začnou řvát
Tak to je přesně ono
Když spustíme rock,
už se nám nechce přestat

  Zapněte světla
  Zapněte světla
  Zapněte světla

Víš, naší fadnové šílí
My tohle místo smeteme
zvukem silnějším
než dneska všechno ostatní
Když spustíme rock,
už se nám nechce přestat

  Zapněte světla
  Zapněte světla
  Zapněte světla

Se vším naším křikem
ti vtrhneme přímo do mozku
Máme tu smrtící sílu,
která ti působí sladkou bolest
Když spustíme rock,
nikdy se nám nechce přestat

  Zapněte světla
  Zapněte světla
  Zapněte světla


Kill ´Em All / The Four Horsemen

By the last breath of the fourth winds blow
Better raise your ears
The sound of hooves knocks at your door
Lock up your wife and children now
It's time to wield the blade
For now you have got some company

[chorus:]
  The Horsemen are drawing nearer
  On the leather steeds they ride
  They have come to take your life
  On through the dead of night
  With the four Horsemen ride
  or choose your fate and die

You have been dying since the day
You were born
You know it has all been planned
The quartet of deliverence rides
A sinner once a sinner twice
No need for confession now
Cause now you have got to fight of your life

  [chorus]

Time
has taken its toll on you
The lines that crack your face
Famine
Your body it has torn through
Withered in every place
Pestilence
For what you have had to endure
And what you have put others through
Death
Deliverence for you for sure
There is nothing you can do

So gather round young warriors now
and saddle up your steeds
Killing scores with demon swords
Now is the death of doers of wrong
Swing the judgement hammer down
Safely inside armor blood guts and sweat

  [chorus]

Čtvero větrů chytá dech
Dobře poslouchej
Klapot kopyt na dvěřích
Ukryj teď svou rodinu
Je čas vzít si meč
Budeš tu mít společnost

[Refrén:]
  Jezdci už se blíží
  Na koních bez sedel
  Přišli pro tvou duši
  A než tahle noc skoná
  Se čtyřmi jezdci jeď
  Nebo zvol osud a zhyň


Narodil ses - umíráš
Dlouho všechno víš
Čtveřicevykoupení...
Zhřešils jednou, zhřešíš zas
Kašli na zpověď
Teď začal boj o život

  [Refrén]

Čas
si vzal svou daň,
vrásky halí tvář
Hlad
zbavil tě síly
a tělo ti rozerval
Mor
proč´s ho vydržel
a pak jsi nakazil druhé
Smrt
Tvé vykoupení
Už s tím nic nenaděláš

Tak se obklop armádou
Osedlej koně
A nezhroz se mečů zla
Teď buď nelítostivý
Buď soudcem a suď
Pancíř uvnitř chrání vše

  [Refrén]


Kill ´Em All / Motorbreath

Living and dying laughing and crying
Once you have seen it you will never be the same
Life in the fast lane is just how it seems
Hard and it is heavy dirty and mean

  [chorus:]
  Motorbreath
  Its how I live my life
  I can't take it any other way
  Motorbreath
  The sign of living fast
  It is going to take your breath away

Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down your spine

  [chorus]

Those people who tell you not to take chances
They are all missing on what life is about
You only live once so take hold of the chance
Don't end op like others the same song and dance

  [chorus]

Žijíc a umírajíc, smějíc se a plačíc
Jednou jsi to viděl, nebudeš nikdy ten samý
Život v rychlém pruhu je takový jak se zdá
Tvrdý a těžký, mizerný a zlý

  [Ref.:]
  Motorový dech
  Způsob mého života
  Nemůžu to dělat jinak
  Motorový dech
  Znamení rychlého života
  Chystá se vzít ti dech

Nezastavuj se před ničím, nejvyšší rychlost nebo nic
Víš, že strhnu cokoliv mi bude v cestě
Dostaneš nakopáno za svoje chvástání
Třas ti běhá po zádech nahoru dolů

  [Ref.]

Ti lidé, kteří ti říkají nech být tu šanci
Nikdo z nich neví, o čem je život
Žiješ jenom jednou, tak se jí chop
Neskonči jako jiní - pořád stejná písnička

  [Ref.]


Kill ´Em All / Jump in the Fire

Down in the depths of my firey home
The summons bell will chime
Tempting you and all the earth
to join our sinful kind
There is a job to be done and I'm the one
You people make me do it
Now it is time for your fate and I won't hesitate
to pull you down into this pit

  So come on
  Jump in the Fire
  So come on
  Jump in the Fire

With hell in my eyes and with death in my veins
The end is closing in
Feeding on the minds of man
and from their souls within
My disciples all shout to search out
And they always shall obey
Follow me now my child not the meek or the mild
But do just as I say

  So come on
  Jump in the Fire
  So come on
  Jump in the Fire

Jump by your will or be taken by force
I'll get you either way
Trying to keep the hellfire lit
I am stalking you as prey
Living your life as me I am you you see
There is part of me in everyone
So reach down grab my hand walk with me through the land
Come home where you belong

  So come on
  Jump in the Fire
  So come on
  Jump in the Fire

  So come on
  Jump in the Fire
  So come on
  Jump in the Fire

  So come on, jump in the Hell!

V hlubinách mého ohnivého domova
zazvoní svolávající zvon
A pokouší tě a celou zemi,
abyste se připojili k nám hříšným
Je tu potřeba udělat nějakou práci a já jsem ten,
koho jste vybrali, aby to udělal
Teď se naplnil váš osud a já nebudu váhat
Svrhnu vás do té jámy

  No tak pojď,
  skoč do ohně
  No tak pojď,
  skoč do ohně

S peklem v mých očích a smrtí v žilách
Nastává konec
Žije z myslí lidí
a z jejich duší
Mí žáci křičí, aby mě našli
a vždycky mě poslechnou
Tak mě následuj, ani krotký ani měkký,
ale dělej jen to, co říkám

  No tak pojď,
  skoč do ohně
  No tak pojď,
  skoč do ohně

Skoč sám nebo přinucen,
dostanu tě tak jako tak
Snažím se udržovat pekelný oheň,
plížím se za tebou jako za kořistí
Žiješ jako já, já jsem ty, víš to
V každém je kousek ze mne
Tak se sehni, chyť mou ruku a projdem zemí
Dojdeme až domů, kam patříš

  No tak pojď,
  skoč do ohně
  No tak pojď,
  skoč do ohně

  No tak pojď,
  skoč do ohně
  No tak pojď,
  skoč do ohně

  Tak pojď a skoč do pekla!

Kill ´Em All / Whiplash

Late at night all systems go
You have come to see the show
We do our best You're the rest
You make it real you know
There is a feeling deep inside
That drives you fuckin' mad
A feeling of a hammerhead
You need it oh so bad

  [chorus:]
  Adrenalin starts to flow
  You're thrashing all around
  Acting like a maniac
  Whiplash

Bang your head against the stage
Like you never did before
Make it ring Make it bleed
Make it really sore
In a frenzied madness
with your leather and your spikes
Heads are bobbing all around
It is hot as hell tonight

  [chorus]

Here on the stage the Marshal noise
is piercing through your ears
It kicks your ass kick your face
Exploding feeling nears
Now is the time to let it rip
To let it fuckin' loose
We are gathered here to maim and kill
Cause this is what we choose

  [chorus]

The show is through the metal is gone
It is time to hit the road
Another town Another gig
Again we will explode
Hotel rooms and motorways
Life out here is raw
But we will never stop
We will never quit
cause we are Metallica

  [chorus]

Pozdě v noci všechny systémy makají
Přišli jste se podívat na tu show
Děláme co můžem, a vy odpočíváte
a víte, že bez vás by to nešlo
Ten pocit hluboko uvnitř,
co vás dohání k běsnění
Pocit bušení perlíku
Ach, jak jen to potřebujete

  [Refrén:]
  Adrenalin začíná stoupat
  Mlátíš sebou dokola
  Chováš se jak maniak
  Nářez

Švihej hlavou proti pódiu
jako nikdy předtím,
ať zazvoní, ať krvácí,
ať to fakt bolí
V šílené vřavě
v kůži a s cvočky
Všude kolem zmítající se hlavy,
je tu dnes horko jak v pekle

  [Refrén]

Hluk Marshallů z pódia
vás bodá do uší,
nakope vás do zadku a do tváře,
blíží se pocit exploze
Teď je čas, aby to vypuklo,
a moc se s tím nepárat
Sešli jsme se, abysme vás zničili,
protože takhle jsme se rozhodli

  [Refrén]

Koncert skončil, metal je pryč
Je čas dát se na cestu
Další město, další koncert
Zase explodujeme
Hotelové pokoje a dálnice
Život venku je drsný
Ale my nikdy nepřestaneme,
my nikdy neskončíme,
protože my jsme Metallica

  [Refrén]

Kill ´Em All / Phantom Lord

Sound is ripping through your ears
The deafing sound of metal nears
Your bodies waiting for his whips
The taste of leather on your lips

  [chorus:]
  Hear the cry of War
  Louder than before
  With his sword in hand
  to control the land
  Crushing metal strikes
  on this frightening night
  Fall onto your knees
  For the Phantom Lord

Victems falling under chains
You hear them crying death pains
The fists of terrors breaking through
Now there's nothing you can do

  [chorus]

The leather armies have prevailed
The Phantom Lord has never failed
Smoke is lifting from the ground
The rising volume metal sound

  [chorus]

Fall to your knees
and bow to the Phantom Lord

Zvuk vám rve uši
Ohlušující zvuk metalu se blíží
Vaše těla čekají na jeho bití
Na chuť kůže na vašich rtech

  [Ref:]
  Slyšíš války řev
  hlasitěji než dřív
  Se svým mečem v ruce
  k ovládnutí země
  Údery kovu drtí
  v této děsivé noci
  Padni na kolena
  před Neviditelným Pánem

Oběti klesají v řetězech,
Slyšíš, jak umírají v bolestech
Pěst hrůz proniká vším
Teď už nemůžeš nic dělat

  [Ref]

Armády v kůži oděné zvítězily
Neviditelný pán nikdy nezklamal
Kouř už stoupá ze země,
ten sílící zvuk metalu

  [Ref]

Padni na kolena
a skloň se před Neviditelným Pánem

Kill ´Em All / No Remorse

No mercy for what we are doing
No thought to even what we have done
We don't need to feel the sorrow
No remorse for the helpless one

  [chorus:]
  War without end
  No remorse No repent
  We don't care what it meant
  Another day Another death
  Another sorrow Another breath
  No remorse No repent
  We don't care what it meant
  Another day Another death
  Another sorrow Another breath

Blood feeds the war machine
as it eats its way across the land
We don't need the feel the sorrow
No remorse is the one command

  [chorus]

Only the strong survive
No one to save the weaker race
We are ready to kill all comers
Like a loaded gun right at your face

  [chorus]

Attack
Bullets are flying
People are dying
with madness surrounding all hell's breaking loose
Soldiers are hounding
Bodies are mounting
cannons are shouting to take their abuse
With war machines going
Blood starts to flowing
No mercy given to anyone hear
The furious fighting
Swords are like lighting
It all becomes frightening to you
Know death is near
No remorse

Žádný soucit za to, co děláme
Nemyslet na cokoli, co jsme udělali
Nemusíme cítit smutek
Žádná lítost pro bezbranného

  [Refrén:]
  Válka bez konce
  Bez výčitek, bez lítosti
  Nestaráme se o to, co to znamenalo
  Další den, další smrt
  Další smutek, další sten
  Bez výčitek, bez lítosti
  Nestaráme se o to, co to znamenalo
  Další den, další smrt
  Další smutek, další sten

Krev krmí ten válečný stroj
jak si prokousává cestu tou zemí
Nemusíme cítit smutek
Žádné výčitky - to je jediný povel

  [Refrén]

Jenom silní přežijí,
slabým nikdo nepomůže
Jsme připraveni zabít všechny, kdo přijdou
Jako nabitá zbraň u tvé líce

  [Refrén]

Útok
Kulky lítají
Lidé umírají
v sevření šílenství vypuštěného pekla
Vojáci se štvou
Těla se kupí
kanóny přehlušují jejich nadávky
Jdeme s válečnými stroji
Krev začíná téct
Žádný soucit k nikomu
Zuřivý boj
Meče jsou jako blesky
To vše tě začíná děsit
Víš, že smrt je blízko
Bez lítosti

Kill ´Em All / Seek and Destroy

We are scanning the scene in the city tonight
We are looking for you to start up a fight
There is an evil feeling in our brains
But it is nothing new you know it drives us insane

[chorus:]
Running, On our way
Hiding, You will pay
Dying, One thousand deaths
Running, On our way
Hiding, You will pay
Dying, One thousand deaths
Searching,
Seek and Destroy
Searching,
Seek and Destroy
Searching,
Seek and Destroy
Searching,
Seek and Destroy

There is no escape and that is for sure
This is the end we won't take any more
Say goodbye to the world you live in
You have always been taking but now you're giving

[chorus]

Our brains are on fire
with the feeling to kill
And it will not go away
until our dreams are fulfilled
There is only one thing
on our minds
Don't try running away
`cause you're the one we will find

[chorus]

Prohlížíme si dějiště dnešního večera ve městě
Díváme se po tobě, abychom začali boj
Cítíme zlo ve svých myslích
Ale to není nic nového, ty víš, že z toho šílíme

[Refrén:]
Běžíc, podle nás
Skrývajíc se - zaplatíš
Umírajíc, tisícem smrtí
Běžíc, podle nás
Skrývajíc se - zaplatíš
Umírajíc, tisícem smrtí
Vyhledej,
najdi a znič
Vyhledej,
najdi a znič
Vyhledej,
najdi a znič
Vyhledej,
najdi a znič

Není úniku a to je jistý
Tímto to končí, nechceme už víc
Řekni sbohem světu, v němž žiješ
Vždycky jsi bral, ale teď dáváš

[Refrén]

Máme hlavy rozpálené
pocitem zabíjení
A nebude to pryč,
dokud se naše sny nesplní
Je jen jedna věc,
Na kterou myslíme
Nezkoušej utéct pryč
protože ty jsi ten, koho najdeme

[Refrén]

Kill ´Em All / Metal Militia

Thunder and lightning the gods take revenge
Senseless destruction
Victems of fury are cowardly now
Running for safety
Stabbing the harlot to pay for her sins
Leaving the virgin
Suicide running as if it were free
Ripping and tearing

  [chorus:]
  On through the mist and the madness
  We are trying to get the message to you
  Metal Militia
  Metal Militia
  Metal Militia

Chained and shadowed to be left behind
nine and one thousand
Metal militia for your sacrifice
iron clad soldiers
Join or be conquered the law of the land
What will befall you
The metalization of your inner soul
twisting and turning

  [chorus]

We are as one as we all are the same
fighting for one cause
Leather and metal are our uniforms
protecting what we are
Joining together to take on the world
with our heavy metal
Spreading the message to everyone here
Come let yourself go

  [chorus]

Bohové se mstí hromy a blesky,
nesmyslným ničením
Oběti běsnění teď zbaběle
prchají do bezpečí
Zapíchnou děvku za její hříchy,
ale panny si nevšímají
Vlna sebevražd jako bez hranic,
bodání a trhání

  [Ref.:]
  Dál tou mlhou a šílenstvím
  Snažíme se ti předat tu zprávu
  Metalová obrana
  Metalová obrana
  Metalová obrana

Spoutáni a střeženi zůstávají pozadu
devět a jeden tisíc
Metalová obrana pro tvou oběť,
železem odění vojáci
Připoj se nebo budeš podroben zákonem země,
který tě nemine
Metalizace tvé vnitřní duše,
kroutí se a vzpírá

  [Ref.]

Jsme jako jeden, všichni stejní,
bojujeme za jednu věc
Kůže a kov jsou naše uniformy,
které chrání to, čím jsme
Sjednocujeme se k ovládnutí světa
s naším heavy metalem
Šíříme tu zprávu mezi všemi
Tak pojď, také ty sám

  [Ref.]

 


Žádné komentáře
 
mario.czernay@volny.cz MarioCzernayRevival©2008 http://czernay.webgarden.cz