sluchosvody máriovy

Metallica (1983-1988)

Metallica


překlady Master of Puppets
Všechny překlady jsou převzaty ze stránek http://www.metallica.cz/transl/, kde jsou kromě samotných překladů i poznámky k původu či obsahu jednotlivých skladeb (pěkným příkladem je skladba "Creeping Death" - jejíjž text je inspirovaný biblickým příběhem: http://www.metallica.cz/transl/_transl.php?f=creeping.) Tento článek obsahuje český překlad všech písní z třetího studiového alba Metaliky "Master of Puppets"

Master of Puppets / Battery

Lashing out the action, returning the reaction
Weak are ripped and torn away
Hypnotizing power, crushing all that cower
Battery is here to stay

  [chorus:]
  Smashing through the boundries
  lunacy has found me
  cannot stop the battery
  Pounding out aggression
  turns into obsession
  cannot kill the battery
  Cannot kill the family
  Battery is found in me
  Battery, battery

Crushing all deceivers, mashing non-believers
never ending potency
Hungry violence seeker, feeding off the weaker
Breeding on insanity

  [Chorus]

Circle of Destruction, hammer comes crushing
Powerhouse of energy
Whipping up a fury, dominating flurry
We create the battery

  [Chorus]

Akce propukává, vyvolává odezvu
slabí jsou roztrháni a rozprášeni
hypnotizující síla drtí všechny, kdo se krčí strachy
Baterie je tady, aby tu zůstala

  [Ref:]
  Prolomila bariéry
  šílenství si mě našlo
  nejde zastavit tu baterii,
  dunící agrese
  se mění v posedlost,
  nemůžete zničit tu baterii
  nejde zničit tu rodinu,
  jsem členem té baterie
  Baterie, baterie

Ničí všechny podvodníky, drtí nevěřící
tou nekonečnou silou
Nenasytný hledač násilí, je živa ze slabších
roste z šílenství

  [Ref]

Kruh zkázy, kladivo k rozbíjení
zdroj energie a síly
rozněcuje vztek, ovládá to vzrušení
My tvoříme tu baterii

  [Ref]
Master of Puppets / Master of Puppets

End of passion play, crumbling away
I'm your source of self-destruction
Veins that pump with fear, sucking darkest clear
Leading on your deaths construction
Taste me you will see
more is all you need
you're dedicated to
how I'm killing you


Come crawling faster
obey your Master
your life burns faster
obey your Master
Master
Master of Puppets I'm pulling your strings
twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can't see a thing
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master


Needlework the way, never you betray
life of death becoming clearer
Pain monopoly, ritual misery
chop your breakfast on a mirror
Taste me you will see
more is all you need
you're dedicated to
how I'm killing you


Come crawling faster
obey your Master
your life burns faster
obey your Master
Master
Master of Puppets I'm pulling your strings
twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can't see a thing
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master


Master, Master, Where's the dreams that I've been after?
Master, Master, You promised only lies
Laughter, Laughter, All I hear and see is laughter
Laughter, Laughter, laughing at my cries
Hell is worth all that, natural habitat
just a rhyme without a reason
Neverending maze, drift on numbered days
now your life is out of season


Come crawling faster
obey your Master
your life burns faster
obey your Master
Master
Master of Puppets I'm pulling your strings
twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can't see a thing
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master
Just call my name, `cause I'll hear you scream
Master
Master

Konec vzteklé hry, rozpadá se v prach
Jsem zdroj tvé sebedestrukce
Žíly svírá strach, světlo v temnotách
Vedou tě do chrámu smrti

[Refrén:]
  Zkus mě, uvidíš
  že chceš víc a víc
  A jsi nadšen tím,
  jak tě zabíjím

  Jsi jenom smetí
  poslouchej pána
  Tvůj život letí
  poslouchej pána
  pána

Jsem pán loutek, s tebou cvičím
  Zmatu rozum a sny zničím
  Oslepím tě a nevidíš nic
  Tak zavolej, já tě uslyším
  Pane,
  pane
  Tak zavolej, já tě uslyším
  Pane,
  pane

Cestu propíchej, zradit nespěchej
Život teď líp než smrt vidíš
Bolest se střídá a pořád bída
Rozmázni snídani na sklo

  [Refrén]

Pane, pane, kde jsou sny co měl jsem potom?
Pane, pane, slibovals' jen lži
Chechot, chechot, slyším vidím jenom chechot
Chechot, chechot, k smíchu je můj pláč

Peklo pomůže, diamanty, růže
Je to rým co nemá smysl
Bloudíš bez konce, nesen čísly dnů
A ty ztrácíš pojem času

Já tě naplním
  Pomůžu zemřít
  Proběhnu tebou
  Vládnu nad tebou

  Jsi jenom smetí
  poslouchej pána
  Tvůj život letí
  poslouchej pána
  pána

Jsem pán loutek, s tebou cvičím
  Zmatu ti rozum a sny zničím
  Oslepím tě a nevidíš nic
  Tak zavolej, já tě uslyším
  Pane,
  pane
  Tak zavolej, já tě uslyším
  Pane,
  pane
Master of Puppets / The Thing That Should Not Be

Messenger of fear in sight
Dark deception kills the light

Hybrid children watch the sea
Pray for Father, roaming free

  [chorus 1:]
  Fearless wretch
  insanity
  He watches
  lurking beneath the sea
  great Old One
  forbidden site
  He searches
  Hunter of the shadows is rising
  immortal
  in madness You dwell

Crawling chaos, underground
cult has summoned, twisted sound

Out from ruins once possessed
fallen city, living death

  [chorus 2:]
  Fearless wretch
  insanity
  He watches
  lurking beneath the sea
  Timeless sleep
  has been upset
  He awakens
  Hunter of the shadows is rising
  immortal
  in madness You dwell

Not dead which eternal lie
stranger eons Death may die

Drain you of your sanity
face The Thing That Should Not Be

  [chorus 1]

Posel hrůzy na obzoru
Temný klam přehluší světlo

Hybridní děti hlídají moře
Potulují se a modlí se za otce

  [Ref. 1:]
  Odvážná troska
  šílenství
  Hlídá
  co číhá schované pod mořem
  Je staré a velké
  to zapovězené místo
  Vyhledává
  Lovec stínů povstává
  nesmrtelný
  Jsi pořád šílený

Chaos vládne v podzemí
kult svolává divný zvuk

Z ruin, jež mu patřily
propadlé město, živá smrt

  [Ref. 2:]
  Odvážná troska
  šílenství
  Hlídá
  co číhá schované pod mořem
  Je staré a velké
  to zapovězené místo
  Vyhledává
  Lovec stínů povstává
  nesmrtelný
  Jsi pořád šílený
 
Není mrtvé, co věčně leží
Divné časy mohou zabít smrt

Připraví tě o rozum
tváří v tvář věci, co neměla být

  [Ref. 1]
Master of Puppets / Sanitarium (Welcome Home)

Welcome to where time stands still
no one leaves and no one will
Moon is full, never seems to change
just labeled mentally deranged
Dream the same thing every night
I see our freedom in my sight
No locked doors, No windows barred
No things to make my brain seem scarred

Sleep my friend and you will see
that dream is my reality
They keep me locked up in this cage
can't they see it's why my brain says Rage

  Sanitarium, leave me be
  Sanitarium, just leave me alone

Build my fear of what's out there
and cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
assuring me that I'm insane
They think our heads are in their hands
but violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
he's getting better, can't you tell?

No more can they keep us in
Listen, damn it, we will win
They see it right, they see it well
but they think this saves us from our Hell

  Sanitarium, leave me be
  Sanitarium, just leave me alone
  Sanitarium, just leave me alone

Fear of living on
natives getting restless now
Mutiny in the air
got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it's such a friendly word
seems the only way
for reaching out again.

Vítej tam, kde čas tiše stojí
nikdo neodchází a ani neodejde
Zdá se, že měsíc bude stále v úplňku
Označen za duševně chorého
Každou noc sním stejný sen
Vidím před sebou naši svobodu
Žádné zamčené dveře, mřížovaná okna
Žádné věci, které by mě strašily

Spi, příteli a uvidíš,
že sen je má skutečnost
Drží mě zamčeného v této kleci,
nemůžou pochopit, proč se vztekám

  Sanatorium, nech mě být
  Sanatorium, jen mě nech na pokoji

Budují můj strach z toho, co je venku
a nemůžu volně dýchat
Našeptávají mi stále něco
a ujišťují mě, že jsem blázen
Myslí si, že naše mysl je v jejich rukou,
ale násilí plodí zase násilí
Nechte ho svázaného, to mu dělá dobře
Je mu tak líp, nemyslíš?

Už nás neudrží uvnitř
Poslechněte zatraceně, vyhrajem
Myslí si, že je to tak dobře,
myslí si, že nás to zachrání před naším peklem

  Sanatorium, nech mě být
  Sanatorium, jen mě nech o samotě
  Sanatorium, jen mě nech o samotě

Strach z čeho budem žít
Místní už jsou neklidní
Vzpoura visí ve vzduchu,
takhle někoho zabít
Je to tvrdý, poznat se v zrcadle
Zabít, to je tak milé slovo,
asi jediná cesta,
jak se dostat ven.
Master of Puppets / Disposable Hereos

Bodies fill the fields I see,
 hungry heroes end
No one to play soldier now,
 no one to pretend
Running blind through killing fields,
 bred to kill them all
Victim of what said should be
 a servant `til I fall

  [Chorus:]
  Soldier boy, made of clay
  now an empty shell
  twenty one, only son
  but he served us well
  Bred to kill, not to care
  just do as we say
  finished here, Greeting Death
  he's yours to take away

  Back to the front
  you will do what I say, when I say
  Back to the front
  you will die when I say, you must die
  Back to the front
  you coward
  you servant
  you blindman

Barking of machinegun fire,
 does nothing to me now
Sounding of the clock that ticks,
 get used to it somehow
More a man, more stripes you bare,
 glory seeker trends
Bodies fill the fields I see
 the slaughter never ends

  [Chorus]

  Why am I dying?
  Kill, have no fear
  Lie, live off lying
  Hell, Hell is here

  I was born for dying

Life planned out before my birth,
 nothing could I say
had no chance to see myself,
 moulded day by day
Looking back I realize,
 nothing have I done
Left to die with only friend
 alone I clench my gun

  [Chorus]

Back to the front.

Pole se plní těly, kam až dohlédneš,
 konec žádostivých hrdinů
Nikdo už si nehraje na vojáky,
 ani nepředstírá
Slepě běžím přes pole smrti,
 vychován všechny pozabíjet
Oběť nevyřčeného,
 otrok až do úpadu

  [Ref:]
  Hliněný vojáček,
  už jen prázdná skořápka
  Jednadvacet, jenom kluk,
  ale sloužil nám dobře
  Vychován, aby slepě zabíjel,
  dělá prostě co mu řeknou
  Tady skončil, našel smrt
  Je váš, odneste si ho

  Zpátky na frontu
  Uděláš co řeknu, na povel
  Zpátky na frontu
  Zemřeš až řeknu, že máš
  Zpět na frontu
  Zbabělče
  Otroku
  Ty slepče

Štěkot kulometné palby
 už se mnou nic nedělá
Je to jako zvuk tikajících hodinek,
 už si nějak zvykám
Ženou se za slávou a hodností,
 aby byli něco víc
Bojiště se plní těly,
 ta jatka nikdy neskončí

  [Ref]

  Proč umírám?
  Vraždi, žádný strach
  Lež, žijí ze lží
  Peklo je tady

  Byl jsem zrozen pro smrt

Život naplánovaný už před narozením
 a já musel mlčet,
den za dnem tvarován,
 nepoznal jsem sám sebe
Ohlížím se a vidím,
 že jsem nic nedokázal
Ponechán smrti s jedinou přítelkyní,
 svírám svou zbraň

  [Ref]

  Zpátky na frontu
Master of Puppets / Leper Messiah

Spineless from the start, sucked into the part
circus comes to town, you play the lead clown
Please, please
spreading his disease, living by his story
Knees, knees
falling to your knees, suffer for his glory
You will

  [Chorus]
  Time for lust, time for lie
  time to kiss your life goodbye
  Send me money, send me green
  Heaven you will meet
  Make a contribution
  and you'll get a better seat

  Bow to Leper Messiah

Marvel at his tricks, need your Sunday fix
blind devotion came, rotting your brain
Chain, chain
Join the endless chain, taken by his glamour
Fame, Fame
Infection is the game, stinking drunk with power
We see

  [Chorus]

  Bow to Leper Messiah

Witchery, weakening
Sees the sheep are gathering
set the trap, hypnotize
now you follow

  [Chorus]

  Lie.

Od začátku bez páteře, vtažen do role
cirkus přichází do města, hraješ hlavního klauna
Prosím, prosím
šíří jeho nemoc, žije jeho příběhem
Na kolena
padněte na kolena, oběť za jeho slávu
Ty chceš

  [Refrén:]
  Čas rozkoše, čas lží
  čas na loučení se životem
  Pošlete prachy, pošlete víc
  Přijdete do nebe
  Přispějte nám
  a dostanete tam lepší místo

  Skloňte se před malomocným Mesiášem

Žasnete nad jeho triky, potřebuje váš nedělní tuzér
přišla slepá oddanost, hnije vám mozek
Pouta, pouta
Vstupujete do jeho nekonečných pout, zaujati jeho kouzlem
Sláva, sláva
Nákaza je hra, je opilý mocí, až to páchne
Uvidíme

  [Refrén]

  Skloňte se před malomocným Mesiášem

Kouzla oslabují
Vidí, že se ovce scházejí
nastraží past, uhrane
a vy ho následujete

  [Refrén]

  Lež
Master of Puppets / Damage, inc.

Dealing out the agony within
charging hard and no one's gonna give in
Living on your knees, conformity
or dying on your feet for honesty
Inbred, our bodies work as one
bloody, but never cry submission
Following our instinct not a trend
go against the grain until the end

  [Chorus:]
  Blood will follow blood
  Dying time is here
  Damage Incorporated

Slamming through, don't fuck with razorback
stepping out? You'll feel our hell on your back
Blood follows blood and we make sure
life ain't for you and we're the cure
Honesty is my only excuse
Try to rob us of it, but it's no use
Steamroller action crushing all
Victim is your name and you shall fall

  [Chorus]

We chew and spit you out
we laugh, you scream and shout
All flee, with fear you run
You'll know just where we come from

  Damage Incorporated

Damage jackals ripping right through you
sight and smell of this, it gets me goin'
Know just how to get just what we want
tear it from your soul in nightly hunt
Fuck it all and fucking no regrets
Never happy ending on these dark sets
All's fair for Damage Inc. you see
step a little closer if you please

[Chorus]

Přinášíš vnitřní utrpení
útočíš tvrdě, ale nikdo se nevzdává
žiješ na kolenou, konformě
nebo umíráš vzpřímeně za čest
dědíme, že naše těla pracují jako jedno
zkrvavené, ale nikdy se nepodá
držíme se svého instinktu, ne trendu
být za každou cenu proti

  [Ref:]
  Krev vystřídá krev
  je čas umírat
  Zkáza, akciovka

Když se prohádáváš životem, nebojuj s žiletkou
chceš z kola ven? Ucítíš naše peklo na svém hřbetě
krev vystřídá krev a my tě ubezpečíme v tom
že život není pro tebe a my jsme ten správný lék
Čestnost je mou jedinou omluvou
snaž se nás o ni obrat, ale nemá to cenu
parní válec všechno rozdrtí
obětí budeš ty a ty padneš

  [Ref]

Rozžvýkáme tě a vyplivneme
my se smějeme a ty řveš a naříkáš
všechno mizí, se strachem utíkáš
poznáš okud přicházíme

  Zkáza, akciovka

Šakalové zkázy tě roztrhají na kusy
pohled na to a chuť mě rozehřívá
snaž se jenom pochopit, co chceme
vyvrhni to ze své duše v nočních soubojích
na všechno se vykašli a nelituj toho
v těchto temných místech neexistují happyendy
vše se hodí pro Zkázu, a.s.
Chápej, jestli chceš, přistup blíž

  [Ref]

 

další překlady alb

Kill ´Em All
Ride the Lightning
...And Justice For All

Žádné komentáře
 
mario.czernay@volny.cz MarioCzernayRevival©2008 http://czernay.webgarden.cz